+31 (0)528 - 78 58 85 Info@koopsconsultancy.nl

Dit Partner in brandveiligheid

Koops Consultancy ondersteunt overheden en bedrijven in alle sectoren en van elke omvang in de uitvoering van brandveiligheid in haar werkomgeving/kantoorpanden. We hebben jarenlange ervaring in de afgifte van gebruiksvergunningen en de handhaving hierop.

We voeren bouwkundige brandveiligheidsinspecties uit voor aanvang en bij oplevering van nieuwbouw of verbouw. Daarnaast kunt u gedurende het bouwproject gebruik maken van onze deskundige begeleiding. Bedrijven in de petrochemie kunnen gebruik maken van onze specifieke ervaring in deze sector, met name op offshore-locaties in binnen- en buitenland.

Een brandveilig gebouw, platform of schip voldoet bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch aan diverse eisen. Daarnaast moet het restrisico beperkt worden. Koops Consultancy is uw partner op het gebied van alle brandveiligheidsvraagstukken zodat u gegarandeerd brandveilig kunt werken.

Bij Koops Consultancy kunt u onder andere terecht voor:
· Brandveiligheidstoetsen
· Afgifte en handhaving van gebruiksvergunningen, onderdeel brandveiligheid
· Brandveiligheidsinspecties (bouwkundig en op basis van gebruik)
· Brandpreventie advies
· Ontruimingsplannen
· Ontruimingsoefeningen
· Bedrijfsnoodplannen & ontruimingsplattegronden (volgens NEN8112)
· Beschrijving BHV scenario’s
· Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gebouwen, offshore platformen, schepen en werkplekken

Brandpreventie
Een risico-inventarisatie maakt brandgevaarlijke situaties inzichtelijk. Aan de hand daarvan kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de Arbeidshygiënische strategie. Als zoveel mogelijk bronnen van gevaar zijn weggenomen kan worden overgegaan tot aanvullende maatregelen, zoals het gebouw voorzien van brandblussers, brandcompartimentering, een sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie en borden met ontruimingsplattegronden. Die maatregelen omschrijven we in een bedrijfsnoodplan. In dit noodplan is tevens de informatie opgenomen die nodig is tijdens een calamiteit, waaronder gebouwgegevens, instructies, tekeningen en plattegronden.


Koops Consultancy verzorgt zowel de risico-inventarisatie als het bedrijfsnoodplan en de te nemen maatregelen.

WAT KUNNEN WIJ VOOR UW BEDRIJF BETEKENEN?

Maak vandaag nog een
vrijblijvende
afspraak

+31 (0)528 – 78 58 85

info@koopsconsultancy.nl