+31 (0)528 - 78 58 85 Info@koopsconsultancy.nl

Verzekerd van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu

Koops Consultancy biedt QHSE Management, wat betekent dat we bedrijven van A tot Z ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, oftewel Quality, Health, Safety and Environment (QHSE). De QHSE-verplichtingen zijn omschreven in de Arbowet.

We maken veiligheidsplannen op maat, voeren werkplekinspecties en RI&E’s uit, schrijven toolboxen en stellen deze beschikbaar, ondersteunen het management bij de uitvoering op locatie en verhogen het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers op een persoonlijke manier. Onze dienstverlening op het gebied van QHSE is mogelijk in het Nederlands, Engels en Duits en op verzoek ook in het Frans en Spaans.

Koops Consultancy houdt rekening met de specifieke kenmerken van bedrijfsactiviteiten en -cultuur. Onze hoogopgeleide veiligheidskundigen staan bovendien altijd klaar voor opdrachtgevers, ook op locatie. Hun nuchtere instelling zorgt voor een praktische aanpak die voor iedereen helder is.

Kwaliteit
Manieren en middelen om een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie te realiseren, worden omschreven in een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dat laat klanten in een oogopslag zien dat de gevraagde kwaliteit geleverd wordt en op welke manier.

Gezondheid en veiligheid
Met behulp van werkplekinspecties en een verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengen we gevaren op de werkvloer in kaart. Daaruit volgt een Plan van aanpak dat omschrijft welke maatregelen genomen worden om de risico’s ten aanzien van schadelijke situaties en stoffen te beperken.

Volgens de richtlijnen van de Arbowet hanteert Koops Consultancy hierbij de arbeidshygiënische strategie. Dit is een stappenplan dat ervoor zorgt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen en eerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als aan de bron van het probleem niets gedaan kan worden, moeten andere maatregelen worden genomen. Koops Consultancy begeleidt opdrachtgevers bij alle te nemen stappen.

Milieu
De Milieuwet verplicht bedrijven te voldoen aan milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Bedrijven verwachten overigens ook steeds vaker van hun relaties dat ze hun best doen om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen. Een gezonder en leefbaar milieu voor iedereen, voldoen aan de Milieuwetgeving en een aantrekkelijke marktpositie gaan dus hand in hand. De medewerkers van Koops Consultancy helpen u er graag bij.

WAT KUNNEN WIJ VOOR UW BEDRIJF BETEKENEN?

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak